Informácie o nás

  Som veľmi rád, že ste si otvorili našu stránku, a tak vás poinformujem aspoň v krátkosti o našom divadle, jeho zámeroch a cieľoch.

  Divadlo NA DOSKE vzniklo koncom roka 2002 v kuchyni na Clementisovej ulici v Prešove rozhodnutím niekoľkých hercov asi v tomto znení /originál sa nezachoval/: KONIEC HLADOVANIA- VYMYSLIME NIEČO. A tak sme začali vymýšľať a robiť, ale naskôr sme zistili že by sa to patrilo aj nejako zoficialniť. Tak sme sa zaregistrovali a oficialne sme vznikli 7. 5. 2003  registráciou na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

  Zameriavame sa hlavne na najmladšiu generáciu, ktorej horná veková hranica však nie je nijako obmedzená. Hráme pre všetky deti od 2 do 100 rokov.

  Za dobu svojej existencie divadlo odohralo niekoľko stoviek repríz a videlo ho tisíce detských očíčiek. Našim cieľom je rozdávať radosť z divadla a vytvárať k nemu pozitívny vzťah aj v oblastiach kde kamenné divadlá nemajú záber. Divadlo svojím pôsobením oslovuje aj cieľovú skupinu zdravotne postihnutých a jeho snahou je pravidelne hrávať aj pre deti zo socialne slabších rodín, prípadne pre deti zdetských domovov. Naši členovia sa tiež podieľali na audiovizuálnom spracovaní niekoľkých kníh pre zrakovo postihnutých.

 Divadlo okrem samotnej tvorby predstavení aj pravidelne vytvára tvorivé dielne pre deti amladých nadšencov divadla.

 PRIPRAVUJEME PRE VÁS STÁLE NOVÉ PREDSTAVENIA A VEĽMI SA NA VÁS TEŠÍME